Kemaskini : Sabtu, 07 Mac 2015 BM | English ori  1  2  3                 
 
   HUBUNGI KAMI  |   MAKLUMBALAS / ADUAN    |   MEJA BANTUAN 

Pencapaian Piagam Pelanggan


Statistik Aduan Pelanggan


Transaksi Perkhidmatan Online

PETA LAMAN

 MENU UTAMA

 SUB MENU

  MAKLUMAT KORPORAT

   • Pengurusan Tertinggi

   • Latar Belakang

   • Struktur Organisasi

   • Visi, Misi dan Objektif

   • Kuasa Akauntan Negara

   • Logo

   • Lagu

   • Nilai Bersama

   • Etika Kerja

   • Piagam Pelanggan

      • Pencapaian

      • Kajian Kepuasan Pelanggan

         • Laporan

         • Maklumbalas Cadangan Penambahbaikan

   • Statistik Aduan Pelanggan

   • Pengiktirafan dan Pencapaian

   • Polisi dan Prosedur

   • Pelan Latihan

   • Pelan Strategik JANM

  ORGANISASI

   • Carta Organisasi

   • Bahagian-bahagian

      • Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP)

      • Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan (BPOPP)

      • Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA)

      • Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)

      • Bahagian Pengurusan Amanah dan Sekuriti (BPAS)

      • Bahagian Pengurusan Audit Dalam (BPAD)

      • Institut Perakaunan Negara (IPN)

      • Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA)

   • Direktori Ibu Pejabat JANM

   • Direktori Cawangan JANM & JMS

      • Maklumat-maklumat JANM Negeri dan Cawangan

      • Maklumat-maklumat JMS

   • Senarai Pentadbir Web Bahagian

   • Senarai Ahli MBJ

   • Senarai Ahli AKRAB

  PERAKAUNAN

   • Asas Perakaunan

   • Piawaian Perakaunan Kerajaan

   • Penyata Kewangan

  SISTEM PERAKAUNAN

   • GFMAS

   • e-SPKB

      • Seni Bina Sistem

      • Pelaksanaan Sistem

         • Permohonan Latihan EGAG

   • SAGA

      • Proses Kelulusan Rekabentuk Sistem

      • Proses Pemberian Sijil Pematuhan SAGA

   • SPEKS

   • SPM

   • Kelulusan Sistem

  PERKHIDMATAN

   • Penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut

      • Peranan Pendaftar Wang Tak Dituntut

      • Akta Wang Tak Dituntut 1965

      • Siapa Wajib Mematuhi Akta Wang Tak Dituntut 1965

      • Definisi Wang Tak Dituntut

      • Kewajipan Syarikat atau Firma Bagi Serahan Wang Tak Dituntut

      • Carta Alir Dan Senarai Dokumen Serahan Kepada Pendaftar WTD

      • Prosedur Bayaran Balik Wang Tak Dituntut – Tuntutan oleh Individu

      • Prosedur Bayaran Balik Wang Tak Dituntut – Tuntutan oleh Syarikat/Firma

      • Senarai Bank Bagi Tuntutan Bayaran Balik Wang Tak Dituntut

      • Sesi Taklimat Akta Wang Tak Dituntut 1965

      • Brosur Maklumat Am Wang Tak Dituntut

   • CDS-MOF

   • Kelulusan Juruaudit dan Penyelesai Syarikat

   • Pembayaran Gaji

   • Kod Perakaunan

   • Prosedur Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan

   • Garis Panduan Bagi Proses Kawalan dan Pembayaran bagi Projek di Bawah Private Finance (PFI)

   • Garis Panduan Permohonan Tenaga Pengajar IPN

   • Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan

      • Garis Panduan Dan Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun Kewangan 2014

  PEKELILING

  SOALAN LAZIM

   • e-SPKB

   • Kelulusan Juruaudit dan Penyelesai Syarikat

   • Kelulusan Sistem

   • SPM

   • SAGA

   • Wang Tak Dituntut & CDS-MOF

   • Unit Perkhidmatan

   • Pinjaman Kenderaan

   • Pinjaman Komputer

   • Pemusatan Kursus Generik Kewangan

  Meja Bantuan

   • Bantuan Teknikal

  Permohonan eMel

  Bantuan W3C

  Maklumbalas

  Dasar Keselamatan

  Dasar Privasi

  Penafian

  User login

  Hubungi Kami

  Berkat

  Statistik Perkhidmatan Online

  Sudut Inovasi

   • HARI INOVASI DAN INTEGRITI JANM 2011

   • HARI INOVASI DAN INTEGRITI JANM 2012

   • HARI INOVASI DAN INTEGRITI JANM 2013

        e-Penyata Gaji & Laporan

   • Daftar Masuk

   • Tatacara Penggunaan Sistem

        e-Peperiksaan

   • Permohonan

   • Semakan Status Permohonan

   • Cetakan Slip Arahan Calon

   • Semakan Keputusan

      • Semak Keputusan BITK

   • Jadual

   • Sukatan Peperiksaan

      • Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Jabatan

   • Panduan Dan Syarat Permohonan

   • Panduan Kod

      • Panduan Kod Peperiksaan PTK PMR dan ke Bawah

      • Panduan Kod Peperiksaan PTK

      • Panduan Kod Peperiksaan Subjek Jabatan

      • Panduan Kod Peperiksaan BITK

      • Panduan Kod Peperiksaan KPSL

      • Panduan Kod Peperiksaan Ujian Kederasan OMPD

        e-Maklum

   • Daftar Masuk

        e-Kursus

   • Kursus IPN

   • Borang Permohonan Kursus Bulanan Pengesahan

        Maklumat Pinjaman
       Kenderaan & Komputer

   • Daftar Masuk ePinjaman

   • Semakan Anggaran Baki Pinjaman

      • Semakan Anggaran Baki Pinjaman

      • Pertayaan Secara Online

   • Pengiraan Ansuran Bulanan Bayaran Balik Pinjaman

   • Tatacara Penggunaan Sistem

        Sistem Self Assessment Audit

        Sistem eP2P (AGHR)

        e-Perkhidmatan

   • Semakan Status Permohonan Pertukaran Skim Perkhidmatan Perakaunan

      • JAWATAN AKAUNTAN

      • JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN

      • JAWATAN PEMBANTU AKAUNTAN

        eCPS

   Pertukaran Mata Wang Asing

   Penyata Kewangan
Kerajaan Persekutuan

   Arkib Berita & Aktiviti

   • Arkib Berita

   • Keratan Akhbar

   • Pengumuman Terkini

   • Pertukaran Pegawai

   • Persaraan Pegawai

   • Tender, Sebutharga dan e-Bidding

   Arkib Media

   • Dokumen & Penerbitan

      • Laporan Tahunan JANM

      • e-Murni

      • Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan

      • Takwim Tahunan Jabatan

   • Ucapan

   Pencapaian

   • Pengiktirafan & Pencapaian

   • Pensijilan 5S

   • Penarafan 5 Bintang

   Muat Turun

   • Borang Borang

   • Aplikasi

   Tatacara & Panduan

   • Tatacara Perakaunan Bagi Wang Jaminan Pelaksanaan

   • Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2015

   • Pelaksanaan Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan

   • Tatacara Penggunaan E-mel Secara Berkesan

      • Manual Penggunaan Emel Microsoft Exchange 2010

      • Amalan Baik Keselamatan Kata Laluan Emel Rasmi JANM

      • Manual Enkripsi Emel

   • Tatacara/Prosedur Enkripsi/Dekipsi Aplikasi Microsoft Excel 2010

   • Tatacara/Prosedur Enkripsi/Dekripsi Aplikasi Microsoft Word 2010

   • Test Print Report 1GFMAS

   • Manual Teknikal iSign GFMAS

  Galeri Galeri

   • Foto / Gambar

   • Video

 KANDUNGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN DI JANM

 ARKIB ARTIKEL

  Bahagian-bahagian Content

  Mobile Web

  ACCA 2014

  Anugerah Pekerja Inovatif dan Kreatif JANM Tahun 2013

  APIK

  BANTUAN KEPADA AHLI BERKAT

  BANTUAN PERAYAAN BERKAT

  BANTUAN PERAYAAN KEPADA AHLI BERKAT

  BENGKEL KPSL 2013

  BENGKEL PEPERIKASAAN KHAS

  BENGKEL PEPERIKASAAN KHAS - UJIAN KEMAHIRAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL)

  BENGKEL PEPERIKSAAN KHAS - KPSL

  BERKAT 2014

  BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2011

  CADANGAN PINDAAN PERKARA UTAMA AKTA AKAUNTAN 1967

  CENTRAL OFFICIALS TRAINING INSTITUTE (COTI), REPUBLIC KOREA TAHUN 2015

  CETAKAN NOTA CERAMAH PERSIDANGAN PENGGUNA SYSTEM ACCOUNTING FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) TAHUN 2014

  CETAKAN SLIP ARAHAN CALON PEPERIKSAAN KPSL TAHUN 2014

  CETAKAN SLIP ARAHAN CALON PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN BIL.1 TAHUN 2014 - PENOLONG AKAUNTAN, W27 DAN PEMBANTU AKAUNTAN, W17

  CETAKAN SLIP ARAHAN CALON SUBJEK JABATAN SIRI 2 TAHUN 2014

  CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) 2015

  CIMA

  DKICT V3

  EPP2014

  Federal Government Accrual Accounting Manual

  Gangguan Talian Telefon di Bahagian Pengurusan Amanah dan Sekuriti (BPAS)

  GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN KEWANGAN 2014

  GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN BIL 1 2013: ASET KERAJAAN ASAS AKRUAN

  Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil 2 Tahun 2014 :

  Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa Sesi 2013/2014

  HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SEPARA BIASISWA SESI 2014/2015

  HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2013

  HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2014

  HARI BERSAMA PELANGGAN DI JANM

  HARI INOVASI DAN INTEGRITI JANM 2012

  HEBAHAN MENGENAI PERTUKARAN NOMBOR TELEFON BPAS

  Hebahan Portal Pejabat Perakaunan 2

  Hebahan Portal Pejabat Perakaunan 3

  IKLAN JAWATAN KOSONG (CONTRACT FOR SERVICE) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

  IKLAN JAWATAN KOSONG CONTRACT FOR SERVICE PEGAWAI PENERANGAN S41 DAN PENOLONG PENERANGAN S27

  Iklan pelawaan sebut harga kecil IPN 01/2014

  Iklan Sebut Harga JANM/BPTM BIL.1/2015

  IKLAN SEBUTHARGA

  Iklan Sebutharga Bil 2 2014

  Iklan Sebutharga Bil 3 2014

  Iklan Sebutharga Bil 5 2014

  Iklan Sebutharga JANM/BPTM BIL 2/2015

  IKLAN TAWARAN TENDER

  IPN-CIMA EXECUTIVE TALK 2013

  IPNCPD-ACCA EXECUTIVE TALK: BIG DATA AND THE FUTURE OF THE GLOBAL ACCOUNTANCY PROFESSION

  Jadual Peperiksaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia 2014

  Jawatan kosong

  Jawatan Kosong

  Jawatan Kosong Pekerja Sambilan Harian

  Jawatan Kosong Pekerja Sambilan Harian

  Kaji Selidik SPANM

  KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2013

  Kajian Tinjauan Perkhidmatan Awam Malaysia

  KEMUDAHAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SEPARA BIASISWA SESI 2012/2013

  KEMUDAHAN PINJAMAN BOLEH UBAH SESI 2012 / 2013 BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA

  KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED (SEPANJANG TAHUN)

  KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA YANG BERADA DI GRED LANTIKAN BAGI JAWATAN PERAKAUNAN

  keputusan KPSL 2013

  KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) 2013

  KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KENAIKKAN PANGKAT SECARA LANTIKKAN (KPSL) TAHUN 2012

  KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KPSL TAHUN 2011

  KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN

  Keputusan Peperiksaan Subjek Jabatan Bilangan 2 / 2011

  KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN SIRI 2/2013

  KEPUTUSAN SUBJEK JABATAN W17 DAN W27 BILANGAN 1-2013

  Kod Bayaran

  Kod Perakaunan 2015

  KONGRES AKAUNTAN SEDUNIA

  KPSL

  Kursus "Speed Reading"

  Kursus Belanjawan Negara : Outcome Based Budgeting (OBB)

  Kursus Bimbingan BITK

  KURSUS BIMBINGAN PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) SIRI 1

  KURSUS BULANAN 10/2014

  KURSUS BULANAN 6/2014

  KURSUS BULANAN SIRI 1/2013

  KURSUS BULANAN SIRI 1/2014 :

  KURSUS BULANAN SIRI 1/2015

  KURSUS BULANAN SIRI 10/2012

  KURSUS BULANAN SIRI 2/2012: SOLAT NABI: BERSAMA MENUJU KEJAYAAN

  KURSUS BULANAN SIRI 2/2013

  KURSUS BULANAN SIRI 2/2014:

  KURSUS BULANAN SIRI 3 2013

  KURSUS BULANAN SIRI 3/2012 : KEMAHIRAN DALAM PERUNDINGAN BERKESAN

  KURSUS BULANAN SIRI 3/2014:

  KURSUS BULANAN SIRI 4 2014

  KURSUS BULANAN SIRI 4/2012 : PERSEDIAAN KEARAH PENSIJILAN SEMULA 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

  KURSUS BULANAN SIRI 4/2013

  KURSUS BULANAN SIRI 5/2014

  KURSUS BULANAN SIRI 6/2013

  KURSUS BULANAN SIRI 6/2013

  KURSUS BULANAN SIRI 7/2013

  KURSUS BULANAN SIRI 7/2014

  KURSUS BULANAN SIRI 8/2012 :KNOWLEDGE SHARING SESSION - AMALAN ORGANISASI ANDA

  KURSUS BULANAN SIRI 8/2014

  KURSUS BULANAN SIRI 9/2012 : PENGURUSAN FAIL DAN SURAT RASMI KERAJAAN

  KURSUS BULANAN SIRI 9/2014

  KURSUS DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA

  KURSUS ESPKB ANJURAN IPN

  KURSUS INDUKSI UMUM & KHUSUS DAN KURSUS PRA-PENEMPATAN

  Kursus Outcome Based Budgeting (OBB)

  KURSUS PENDEK LUAR NEGARA GRED 48 HINGGA 54 TAHUN 2012

  KURSUS SAGA - "BASIC SERVER HOUSEKEEPING & MONITORING"

  KURSUS SIRI 4 (KHUSUS) TAHUN 2013 UNTUK PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17

  KURSUS SIRI 7/2012

  KURSUS SWASTA DALAM NEGERI

  Kursus Training Roadmap 2014 di CPD-IPN, Cyberjaya

  MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL PEMATUHAN

  Majlis Perasmian Gotong-royong Perdana 5S Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  MAKLUMAN KURSUS PELAN LATIHAN (TRAINING ROADMAP) JANM TAHUN 2015

  MAKLUMAN LANJUTAN TEMPOH PENGEMASKINIAN MAKLUMAT AGHR

  MAKLUMAN MENGENAI SERAHAN UMA-3 WANG TAK DITUNTUT

  MAKLUMAN PELANTIKAN AJK PERPENA 2014/2015

  MAKLUMAN PENTING : PelaksanaanGovernment Security Operation Centre (MyGSOC)oleh MAMPU Di JANM Ibu Pejabat

  MAKLUMAN PENTING : PENUTUPAN SERVER GFMAS, eSPKB, eTERIMAAN DI JANM HO & JANM WPP SERTA SISTEM-SISTEM SOKONGAN DI JANM IBU PEJABAT

  MAKLUMAN SEMAKAN STATUS PERTUKARAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PERAKAUNAN SECARA ONLINE

  MAKLUMAN SOAL SELIDIK KAJIAN MENGENAI KEPUASAN BEKERJA WARGA JANM TAHUN 2012

  MESYUARAT AGONG DWI TAHUNAN BERKAT 2014

  MPSAS 2013

  NOTA KURSUS BULANAN SIRI 9/2012 : PENGURUSAN FAIL DAN SURAT RASMI KERAJAAN

  NOTA PERSIDANGAN PENGGUNA SAGA TAHUN 2015 (KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

  NOTIS IKLAN SEBUT HARGA

  NOTIS IKLAN SEBUT HARGA JANM Bil. 3/2013

  NOTIS MESYUARAT AGUNG KHAS BERKAT TAHUN 2013

  Notis Pelawaan Sebut Harga Kecil - Membekal dan Menghantar Bekalan Buku Perpustakaan

  Notis Pelawaan Sebut Harga Kecil - Membekal, Menghantar dan Memasang Peralatan Pemanas Mandi

  Notis Pelawaan Sebut Harga Kecil - Membekal, Menghantar dan Memasang Peralatan Penyaman Udara

  Notis Pelawaan Sebut Harga Kecil - Membekal, Menghantar dan Memasang Peralatan Sistem Siaraya (Conference System dan Portable PA System)

  Notis Pelawaan Sebut Harga Kecil - Pembersihan Ruang Pejabat

  Notis Pelawaan Sebut Harga Kecil - Penyelenggaraan / Pembaikan Alat Hawa Dingin

  NOTIS SEBUTHARGA PKI

  NOTIS TAWARAN TENDER

  NOTIS TAWARAN TENDER

  NOTIS TAWARAN TENDER

  ON-SITE JOINT TRAINING PROGRAM TAHUN 2014

  Pakaian Korporat - 7/9/2011

  Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 4 Tahun 2013

  PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN DI KERAJAAN PERSEKUTUAN

  Pelaksanaan Self-Assessment Audit (SAA)

  PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN AUDIT NILAI JANM

  PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN AUDIT NILAI JANM

  PELAKSANAAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN PENOLONG DAN PEMBANTU AKAUNTAN

  PELAN LATIHAN (TRAINING ROADMAP) AKAUNTAN GRED W41 - SIRI 1 (KHUSUS) TAHUN 2012

  PELAN LATIHAN (TRAINING ROADMAP) AKAUNTAN W48 - W54

  PELAN LATIHAN (TRAINING ROADMAP) PEMBANTU AKAUNTAN W17 - SIRI 3 (KHUSUS) TAHUN 2012

  PELAN LATIHAN (TRAINING ROADMAP) PEMBANTU AKAUNTAN W17 - SIRI 4 (KHUSUS) TAHUN 2012

  Pelawaan Bagi Menghadiri Kursus Sistem Belanjawan Negara (Asas)

  Pelawaan Bagi Menghadiri Kursus Sistem Belanjawan Negara – Outcome Based Budgeting (OBB)

  Pelawaan Bagi Menghadiri Kursus Training Of Trainers : Speed Reading And Memory Booster

  PELAWAAN KEMUDAHAN PINJAMAN BOLEH UBAH SESI 2013/2014

  PELAWAAN MENGHADIRI TAKLIMAT PROGRAM KEAHLIAN PROFESIONAL DALAM BADAN PROFESIONAL CERTIFIED PRACTISING ACCOUNTANTS, AUSTRALIA (CPA AUSTRALIA) UNTUK AKAUNTAN KANAN GRED W48 HINGGA GRED W54, JANM

  PELAWAAN PROGRAM YURAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA KEPADA PENJAWAT AWAM TAHUN 2012

  PEMBATALAN KURSUS INDUKSI PEMBANTU AKAUNTAN W17

  Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Perakaunan Sedia Ada Dalam SSM

  PENANGGUHAN PELAKSANAAN KURSUS BULANAN SIRI 3/2012

  PENCALONAN BAGI MENGIKUTI KURSUS DIPLOMA SAINS PENGURUSAN/SARJANA SAINS PENGURUSAN SESI 2012/201

  PENCALONAN BAGI MENGIKUTI KURSUS ECONOMIC PARTNERSHIP PROGRAM (EPP) -THE LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM FOR MIDDLE MANAGEMENT LEVEL (MANAGERS)

  PENCALONAN BAGI MENGIKUTI KURSUS PENDEK DI LUAR NEGARA DI BAWAH PROGRAM PEMBANGUNAN KEPIMPINAN KUMPULAN PENGURUSAN PERTENGAHAN GRED 48 - 54 BAGI TAHUN 2014

  PENCALONAN BAGI MENGIKUTI PROGRAM PERTUKARAN BELIA MALAYSIA-KOREA DI REPUBLIK KOREA TAHUN 2014 BAGI KUMPULAN PELAKSANA GRED 1-40

  PENCALONAN MENGIKUTI PROGRAM BELIA MUDA DI NEGARA JEPUN TAHUN 2012

  PENCALONAN PERTUKARAN MALAYSIA KOREA 2013

  PENCALONAN PROGRAM COTI 2014 JUNIOR 41-44

  PENGAMBILAN CALON ACCA & CIMA SESI JUN/JULAI 2013

  Pengambilan Calon ACCA Sesi Julai-Disember 2014

  PENGAMBILAN CALON ACCA TAHUN 2015

  PENGEMASKINIAN DATA KEAHLIAN PERPENA

  PENGESAHAN KEHADIRAN - IPN-CIMA EXECUTIVE TALK 2013

  PENUKARAN DIREKTORI KAKITANGAN JANM SELANGOR

  PENUTUPAN PERMOHONAN SEMINAR PENYELIDIKAN PERAKAUNAN SEKTOR AWAM

  PENUTUPAN SERVER SISTEM-SISTEM SOKONGAN DI JANM

  PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSA TAHUN 2015

  PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

  PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TAHUN 2012

  Peperiksaan BITK 2013

  Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) 2012

  Peperiksaan KPSL

  PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

  PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN - PENOLONG AKAUNTAN GRED W27 DAN PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17

  PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN BAGI PENOLONG AKAUNTAN GRED W27 DAN PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 BILANGAN 1 TAHUN 2015

  PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN BAGI PENOLONG AKAUNTAN GRED W27 DAN PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 BILANGAN 2 TAHUN 2014

  PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN SIRI 1.2014

  PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN W27 DAN W17 BILANGAN 2-2013

  PERATURAN BAHARU BAGI PENGGUNAAN BORANG UMA-8 (BON TANGGUNG RUGI) UNTUK PROSES BAYARAN BALIK WANG TA

  PERINGATAN

  PERLAKSANAAN PELAN LATIHAN (TRAINING ROADMAP) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA UNTUK PEMBANTU AKAUNTAN

  PERLAKSANAAN PELAN LATIHAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA UNTUK PEMBANTU AKAUNTAN W17

  PERLAKSANAAN PLAN LATIHAN (TRAINING ROADMAP) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA UNTUK PENOLONG AKAUNTA

  PERLANJUTAN TEMPOH MENGISI SOAL SELIDIK AUDIT NILAI

  PERMOHONAN PEPERIKSAAN KHAS - UJIAN KEMAHIRAN UNTUK TUJUAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) KE SKIM PENOLONG AKAUNTAN BAGI TAHUN 2014.

  PERMOHONAN PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN TAHUN 2013

  Persidangan Akauntan Antarabangsa (MIA Conference) 2014

  PERSIDANGAN AKAUNTAN ANTARABANGSA MIA (MIA CONFERANCE) 2013

  PERSIDANGAN AKAUNTAN SEKTOR AWAM 2013

  PERSIDANGAN MIA 2012 ANJURAN INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (MIA)

  PERSIDANGAN MIA 2013

  PERSIDANGAN PEMBANTU AKAUNTAN SEKTOR AWAM KE 5 TAHUN 2013

  PERSIDANGAN PENOLONG AKAUNTAN 2014

  PERSIDANGAN PENOLONG AKAUNTAN SEKTOR AWAM KALI KE-11 TAHUN 2014

  PERSIDANGAN SAGA TAHUN 2013

  PERTANDINGAN MENCIPTA SAJAK INOVASI JANM 2013

  PERTANDINGAN MENULIS ESEI INOVASI JANM 2012

  Pindaan Maklumat TERKINI untuk Pusat Peperiksaan BITK 2013

  PINDAAN TARIKH DAN TEMPAT PERSIDANGAN PENOLONG AKAUNTAN SEKTOR AWAM KE-10

  PRE-CONFERENCE SEMINAR DENGAN TAJUK PUBLIC SECTOR FINANCIAL MANAGEMENT

  PROGRAM COTI DI REPUBLIK KOREA BAGI KUMPULAN SENIOR GRED 48 - 54

  PROGRAM COTI DI REPUBLIK KOREA BAGI KUMPULAN SOKONGAN GRED 27 - 40

  PROGRAM HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) SESI 2015

  PROGRAM JICA 2012

  PROGRAM KEAHLIAN PROFESIONAL DALAM CIMA TAHUN 2015

  PROGRAM PEMBANGUNAN EKSEKUTIF COTI TAHUN 2012 BAGI GRED 27-40

  PROGRAM PEMBANGUNAN EKSEKUTIF DI CENTRAL OFFICALS TRAINNING INSTITUTE (COTI), REPUBLIK KOREA TAHUN 2014

  PROGRAM PEMBANGUNAN EKSEKUTIF DI CENTRAL OFFICIALS TRAINING INSTITUTE (COTI) 2014

  PROGRAM PEMBANGUNAN EKSEKUTIF DI CENTRAL OFFICIALS TRAINING INSTITUTE (COTI) TAHUN 2012

  PROGRAM PERTUKARAN BELIA MALAYSIA-KOREA DI REPUBLIK KOREA TAHUN 2012

  PROGRAM SANGKUTAN DAN PEMBANGUNAN PENGURUSAN JPA-BMCC TAHUN 2013

  PROGRAM SANGKUTAN PEGAWAI-PEGAWAI KANAN KERAJAAN DI SYARIKAT SWASTA REPUBLIK PERSEKUTUAN JERMAN SESI 2014

  PROGRAM TRANFORMASI MINDA DAN PRA PENEMPATAN SIRI 3 2014

  REPORT ON THE STRENGTHENING OF THE ACCOUNTACY PROFESSION IN MALAYSIA

  REPORT ON THE STRENGTHENING OF THE ACCOUNTANCY PROFESSION IN MALAYSIA

  Sebut Harga Kecil - Membekal Kamera dan Aksesori

  Sebut Harga Kecil - Membekal Mesin Perincih Kertas

  Sebut Harga Kecil - Membekal, Menghantar dan Memasang Peralatan Gymnasium

  Sebut Harga Kecil - Membekal, Menghantar dan Memasang Peralatan Penapis Air

  Sebutharaga BPTM/JANM Bil 2

  Sebutharga BPTM/JANM Bil 3

  Sebutharga BPTM/JANM Bil 5

  Sebutharga BPTM/JANM Bil 6

  Sebutharga JANM Bil 7/2014

  Sebutharga JANM/BPTM

  Sebutharga JANM/BPTM bil 6

  Sebutharga JANM/BPTM bil 7

  SEMAKAN KEPUTUSAN BITK TAHUN 2014

  SEMAKAN KEPUTUSAN KPSL TAHUN 2014

  SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN (BITK)

  SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN

  SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN BIL.1 2014

  SEMAKAN KEPUTUSAN SUBJEK JABATAN BIL.2 TAHUN 2014

  SEMAKKAN SENARAI NAMA YANG TELAH BERDAFTAR UNTUK MENYERTAI BENGKEL PEPERIKSAAN KHAS KPSL

  SEMINAR PENYELIDIKAN PERAKAUNAN SEKTOR AWAM

  Seminar Transformasi Minda Ke Arah Perakaunan Akruan

  SENARAI CALON YANG BERJAYA MENGIKUTI TRAINING ROADMAP PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 SIRI 5 (KHUSUS)

  SENARAI CALON YANG TERPILIH MENGIKUTI TRAINING ROADMAP AKAUNTAN GRED W41 – W44 SIRI 1 TAHUN 2013

  SENARAI CALON YANG TERPILIH MENGIKUTI TRAINING ROADMAP PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 SIRI 1 TAHUN 2013

  SENARAI CALON YANG TERPILIH MENGIKUTI TRAINING ROADMAP PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 SIRI 2 TAHUN 2013

  SENARAI NAMA PESERTA PERSIDANGAN PEMBANTU AKAUNTAN SEKTOR AWAM KALI KE-5 TAHUN 2013

  SENARAI PEGAWAI JANM YANG TERPILIH MENYERTAI PERSIDANGAN MIA 2012

  SENARAI PESERTA YANG TERPILIH MENYERTAI BENGKEL UJIAN KEMAHIRAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KP

  SENARAI TERKINI PEGAWAI JANM YANG TERPILIH MENYERTAI PERSIDANGAN MIA 2012

  Serahan Wang Tak Dituntut oleh Bank-Bank

  Siaran Media Pembayaran Gaji Januari 2012 Di Bawah SBPA

  SLIP ARAHAN CALON PEPERIKSAAN BITK

  SLIP ARAHAN CALON PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN

  SLIP KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BITK 2011 YANG TIDAK DITUNTUT

  SLIP KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KPSL 2011 BAGI ALAMAT YANG TIDAK LENGKAP

  Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan GFMAS, eMaklum dan ePenyata Gaji & Laporan 2014

  SPANM bil 2 2013

  SPANM Bil 4 2014

  SPANM BIL. 11 TAHUN 2014 - PEMBAYARAN IMBUHAN TAHUNAN, BAYARAN KHAS PRESTASI DAN BAYARAN KHAS CONTRACT FOR SERVICE BAGI TAHUN 2014

  SPANM Bil.1/2012

  SPANM BIL.10 TAHUN 2014-TATACARA PERAKAUNAN PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN

  SPANM BIL.6 TAHUN 2014-PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMATUHAN KRITERIA SISTEM PERAKAUNAN STANDARD BAGI AGENSI KERAJAAN STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA)

  SPANM BIL.7 TAHUN 2014-GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBANGUNAN SISTEM PERAKAUNAN KEWANGAN AGENSI KERAJAAN

  SPANM BIL.8 TAHUN 2014-STRUKTUR KOD PERAKAUNAN

  SPANM BIL.9 TAHUN 2014-PELAKSANAAN PROGRAM NAZIRAN SISTEM PERANCANGAN DAN KAWALAN BAJET ELEKTRONIK (eSPKB)

  SPANM Bilangan 1 Tahun 2013

  SPANM BILANGAN 1 TAHUN 2014 - CARTA AKAUN DI BAWAH ASAS PERAKAUNAN AKRUAN

  SPANM BILANGAN 2 TAHUN 2014 - PERATURAN PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2014

  SPANM BILANGAN 3 TAHUN 2014

  SPANM BILANGAN 5 TAHUN 2013 - PERATURAN PEMBAYARAN IMBUHAN BAYARAN KHAS PRESTASI DAN BAYARAN KHAS CONTRACT FOR SERVICE BAGI TAHUN 2013

  SPANM BILANGAN 5 TAHUN 2014 - TARIKH AKHIR PENYERAHAN DOKUMEN KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2014

  STATUS PENGEMASKINIAN MAKLUMAT AGHR

  SUKATAN PEPERIKSAAN BITK TAHUN 2014

  Surat Jemputan Executive Talk IPN-CIMA

  Surat Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

  Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 2 Tahun 2012

  SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 3 TAHUN 2013

  Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 4 Tahun 2012

  Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 7 Tahun 2011

  Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 8 Tahun 2011

  Surat Pelawaan ACCA United Kingdom

  SURAT PELAWAAN BAGI MENGIKUTI PROGRAM PROFESIONAL PENSIJILAN ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA UNITED KINGDOM) UNTUK PEMEGANG DIPLOMA PERAKAUNAN DENGAN PEMBIAYAAN YAYASAN PENERAJU P

  Surat Pelawaan CPA Australia

  SURAT PENALTI PESERTA PERSIDANGAN

  Surat Pengambilan Pelajar Profesional

  SURAT PINDAAN TARIKH PERSIDANGAN

  Surat sumbangan manuskrip untuk IPN Journal Of Reaearch And Practice In Public Sector Accounting And Management, Vol 5,2015

  SURAT TAWARAN BENGKEL " AWARENESS ON ACCRUAL ACCOUNTING"

  TAHNIAH & SYABAS

  TAKLIMAT KEAHLIAN PENUH DALAM BADAN PROFESIONAL THE ASSOCIATON OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA)

  Takwim Jabatan 2015

  Takwim Peperiksaan JANM 2015

  Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2014

  TARIKH PENUTUPAN AKAUN BULANAN BAGI TAHUN 2012

  TARIKH TAKLIMAT WTD

  TAWARAN KURSUS ECONOMIC PARTNERSHIP PROGRAM

  TAWARAN MENYERTAI KURSUS BIMBINGAN PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)

  TAWARAN MENYERTAI PERSIDANGAN PENOLONG AKAUNTAN SEKTOR AWAM KE-10

  TAWARAN MENYERTAI PERSIDANGAN PENOLONG AKAUNTAN SEKTOR AWAM KE-10

  TAWARAN PERUNTUKAN PENYELIDIKAN JANM

  Tender ANM 7/2012

  Tender JANM Bil. 5/2014 (X0231020301140006)

  TRAINING ROADMAP 2014

  TRAINING ROADMAP 2014

  Training Roadmap ACTIVITY BASED COSTING

  TRAINING ROADMAP PEMBANTU AKAUNTAN W17 SIRI 1 & 2 TAHUN 2013

  TRAINING ROADMAP PEMBANTU AKAUNTAN W17 SIRI 2 TAHUN 2012

  TRAINING ROADMAP PEMBANTU AKAUNTAN W17 SIRI 3 TAHUN 2013

  TRAINING ROADMAP PEMBANTU AKAUNTAN W17 SIRI 5 TAHUN 2012

  TRAINING ROADMAP PENOLONG AKAUNTAN GRED W27 - SIRI 4 (KHUSUS) TAHUN 2012

  TRAINING ROADMAP PENOLONG AKAUNTAN W27 SIRI 1 DAN 2 TAHUN 2013

  TRAINING ROADMAP PENOLONG AKAUNTAN W27 SIRI 2 TAHUN 2012

  TRAINING ROADMAP PENOLONG AKAUNTAN W27 SIRI 3 DAN SIRI 4 TAHUN 2012

  TRAINING ROADMAP PENOLONG AKAUNTAN W27 SIRI KE 3 & 4 TAHUN 2013

  TRAINING ROADMAP W27 DAN W17

  TRAINING ROADMAP W27 DAN W17 TAHUN 2012

  TRAINING ROADMAP W27 SIRI 1 TAHUN 2012

  TRAINING ROADMAP W41 siri 2 2012

  TRAINING ROADMAP W41&W44 siri II 2013

  TRAINING ROADMAP W41-W44

  TRAINING ROADMAP W48-W54 siri 4

  TRINING ROADMAP W17 - SIRI 4 (KHUSUS) 2013

  URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 KE GRED W22 DI JANM

  URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEMBANTU AKAUNTAN GRED W22 KE GRED W26

  URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEMBANTU AKAUNTAN GRED W22 KE GRED W26

  URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN GRED W27 KE GRED W32

  URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN GRED W27 KE GRED W32 DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

  URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN GRED W32 KE GRED W36

  URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN GRED W32 KE GRED W36 DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

  URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU AKAUNTAN W17 KE W22

  URUSAN PEMANGKUAN PENOLONG AKAUNTAN GRED W32 KE W36

  URUSAN PEMANGKUAN PENOLONG AKAUNTAN W27 KE W32

  URUSAN PENGISIAN JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN GRED 32 DI JABATAN PENUNTUT MALAYSIA LUAR NEGARA

  URUSAN PERTIMBANGAN KENAIKAN BAGI KUMPULAN PELAKSANA PERKHIDMATAN PERAKAUNAN DI BAWAH JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TAHUN 2015

  URUSAN PERTIMBANGAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PELAKSANA

  URUSAN PERTIMBANGAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PELAKSANA TAHUN 2014

  Wang Tak Dituntut APCT

  Waran Am Perbelanjaan Mengurus Dan Pembangunan 2015


    
    

Kalendar
 

<<   Mac 2015   >>

Aha

Isn

Sel

Rab

Kha

Jum

Sab

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik Capaian
 

  17834752178347521783475217834752178347521783475217834752178347521783475217834752 
Hari ini Hari Ini 862
Semalam Semalam 5881
Minggu ini Minggu Ini 42476
Minggu Lepas Minggu Lepas 44945
Bulan ini Bulan Ini 42476
Bulan Lepas Bulan Lepas 161153
Semua Keseluruhan 17834752

Undian
 

 

Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan atas talian yang disediakan oleh JANM?

Ya

Tidak

Lihat Bancian Lepas

Langganan Berita

 

Jika anda ingin melanggan berita kami, sila taip e-mel anda dibawah.

Batal Langganan

           Dasar Privasi     |     Dasar Keselamatan     |     Penafian     |     Peta Laman
Hak Cipta Terperlihara © 2012.

Sesuai dipapar menggunakan browser yang versi terbaru
Internet Explorer 7.0 dan ke atas Mozilla Firefox 3.0 dan ke atas Google Chrome
dengan resolusi 1024 X 768 dan ke atas.

Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan, No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
Tel : 603-8882 1000     Fax : 603-8889 5821