e-peperiksaan SLIP ARAHAN CALON PEPERIKSAAN BAYRAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)
Sila isi no. kad pengenalan baru untuk mencetak slip arahan calon.
 No. Kad Pengenalan
:
  contoh : 500402055522 ( 12 aksara )